Bruksanvisning & Patientinformation

Nedan finns en bruksanvisning för produkten som är avsedd för vårdpersonal. OPHTEC rekommenderar att bruksanvisningen laddas ner, skrivs ut, granskas och ställs till operatörens förfogande i samband med (kirurgiska) procedurer.

Obs: Dessa dokument kan revideras då och då. Gå därför alltid in på denna webbsida och använd den senast tillgängliga versionen vid proceduren.

?
?
?

Texten nedan innehåller viktig patientinformation.

Namnet på ditt implantat kan du läsa på implantatkortet (Intraocular Implant Card).

Obs: dokumentet kan revideras då och då.

?
?

Välj ett eller flera länder

?

Sökresultat:

Produkt
Dokument
Giltig från

Sökresultat:

Produkt
Dokument
Giltig från

Kan du inte hitta bruksanvisningen? Kontakta oss

Kan du inte hitta patientinformationen? Kontakta oss

?

Produktens namn står på etiketten på produktförpackningen.

?

Produktens namn står på det intraokulära implantatkortet (Intraocular Implant Card).