Οδηγίες χρήσης & Πληροφορίες ασθενούς

Παρακάτω θα βρείτε Οδηγίες χρήσης σχετικά με προϊόντα για επαγγελματίες του τομέα της υγείας. Η OPHTEC συνιστά τη λήψη, εκτύπωση, αναθεώρηση και διαθεσιμότητα των οδηγιών χρήσης ώστε να μπορούν να ανατρέχουν σε αυτές οι χειρούργοι κατά τη διάρκεια σχετικών (χειρουργικών) επεμβάσεων.

Σημείωση: τα έγγραφα αυτά μπορεί κατά καιρούς να αναθεωρούνται, συνεπώς ανατρέχετε στην παρούσα ιστοσελίδα για την πιο ενημερωμένη έκδοση κατά τη στιγμή της επέμβασης.

?
?
?

Παρακάτω θα βρείτε σημαντικές πληροφορίες για τους ασθενείς.

Χρησιμοποιήστε την Κάρτα εμφυτεύματος ασθενούς για να βρείτε το όνομα προϊόντος του εμφυτεύματος.

Σημείωση: αυτά τα έγγραφα μπορεί κατά καιρούς να υπόκεινται σε αναθεώρηση.

?
?

Παρακαλούμε επιλέξτε μία ή περισσότερες χώρες

?

Αποτελέσματα αναζήτησης:

Προϊόν
Έγγραφο
Ημερομηνία έναρξης ισχύος

Αποτελέσματα αναζήτησης:

Προϊόν
Έγγραφο
Ημερομηνία έναρξης ισχύος

Δεν μπορείτε να βρείτε τις πληροφορίες; Επικοινωνία

Δεν μπορείτε να βρείτε τις πληροφορίες ασθενούς; Επικοινωνία

?

Μπορείτε να βρείτε το όνομα προϊόντος και το μοντέλο στην Κάρτα ενδοφθάλμιου εμφυτεύματος.

?

Μπορείτε να βρείτε το όνομα προϊόντος και το μοντέλο στην Κάρτα ενδοφθάλμιου εμφυτεύματος (Intraocular Implant Card).